Spännande projekt dokumenterar flottningens historia i Kronoberg

Projektet arbetar med att kartlägga flottningen under tidigare århundraden, det vill säga tiden under 1600-, 1700- och 1800-talen. I projektet har Länsstyrelsen i Kronobergs län tillsammans med Länsstyrelserna i Blekinge och Skåne län valt ut ett antal åar som inventeras på flottningslämningar under 2013. Arbetet pågår för fullt i trakterna kring Osby, och kommer pågå fram till september 2013.

Helge å Model Forest kommer att bevaka inventeringen, och planer görs för fortsatt samverkan inom vattenanknutna fornmiljöer.

Din e-postadress publiceras aldrig. Markerade fält är obligatoriska *

*

*