Späckade dagar inom landskapskurs

Under 13-15 augusti genomfördes avslutningsseminarier inom kursen Forest Governance on a Landscape Scale. Helge å Model Forest stod för värdskapet för kursavslutningen, och visade upp sina samarbeten med Osby Naturbruksgymnasium, Hässleholms kommun samt Göteryds Hembygdsförening och Älmhults kommun vid sjön Römningen. Exempel på ämnen studenternas arbeten innehåller är: Hur planeras skogar och dess framtida skötsel, med ett ökat deltagande och en ökad intressentgrupp? Hur kan konceptet Model Forest och Landskapskonventionen knytas till ett lokalt initiativ kring kulturmiljöer? Finns det en skillnad i synen på skogen och dess skötsel mellan: män och kvinnor; skogsägare som bor på annan ort och de som bor på sin fastighet; eller mellan olika åldrar på ägarna? Studenternas arbeten speglar tydligt både en förändring i ägarstruktur, och ett nyvaknat intresse för skogen och dess alla värden!

Inom kort kommer en sammanställning av arbetena presenteras, och då också läggas ut som pdf på vår hemsida.

Nyss sken solen

Exkursionsdeltagare tog skydd under tak.
Foto: Jesper Hamilton

 

Din e-postadress publiceras aldrig. Markerade fält är obligatoriska *

*

*