Organisation

Helge å Model Forest är ett EU-finansierat projekt kring landskap, som pågick till och med mars 2014. Under projekttiden arbetade en styrgrupp med bildandet av ett Model Forest-område i Helge åns avrinningsområde. Hösten 2014 godkände det internationella Model Forest nätverket Helgeå Model Forests kandidatur och i början av 2016 blev HMF fullvärdig medlem av Nätverket. Styrgruppen består av ett antal representanter för olika intressen i området. Arbete pågår för att bredda deltagandet i styrgruppen. Nedan finns lite  information om vilka som är engagerade i arbetet.

 

Styrgrupp

Agne Andersson, Osby kommun: Agne.Andersson@osby.se

Vakant, Helgeåns Vattenråd

Emil Persson, Naturvårdsspecialist: Emil.persson.420@hotmail.com

Emil Grönkvist, Osby/Önnestads naturbruksgymnasium: Emil.gronkvist@osby.se

Kristina Blennow, SLU Alnarp: Ida.wallin@slu.se

Ingvar Nilsson, markägare: Ingvarnilsson45@gmauil.com

Jan Lannér, Skogsstyrelsen: Jan.lanner@skogsstyrelsen.se

Andreas Jezek, Vattenriket i Kristianstad: andreas.jezek@kristianstad.se

Roger Johansson, Södra, skogsbruksområde Älmhult-Markaryd: Rogerjson@telia.com

Thomas Franzén, Älmhults kommun Thomas.franzen@almhult.se

Sofia Hillberts, Osby naturbruksgymnasium:

Stig Lundström, Södra, skogsbruksområde Snapphanebygden: