Mölleröd

Demoytan med tema tätortsnära skog och brukardelaktighet i planering har ännu inte fått någon beskrivning. I området har markägaren i samråd med Skogstyrelsen och med stöd av EU-projektet Baltic Landscape återskapat delar av den gamla åfåran och byggt en bro för vandrare.

Workshop i Mölleröd