Model Forest

Model Forest

Skogskant med myrmosaik

Model Forest är ett koncept för ett hållbart brukande av landskapet. Tanken väcktes i Kanada för lite drygt 20 år sedan, när ett behov för att titta mer storskaligt på bruket av främst det skogbeklädda landskapet började växa fram. Model Forest-konceptet står bland annat för att kombinera de sociala, kulturella och ekonomiska behov som finns på ett lokalt plan med en mer storskalig  och långsiktigt hållbar hållning till större sammanhängande landskap i vilka skogen spelar en viktig roll. Dessa behov och initiativ är frivilliga och med bred anknytning; de är vanligtvis knutna till skog, forskning, lantbruk, olika naturresurser, rekreation, och många andra värden och intressen inom ett givet landskap.

Model Forest handlar lika mycket om de människor som livnär sig av landskapet, som de handlar om träd och skogsprodukter – Model Forest är ett levande landskap med skogar, gårdar, naturvårdsområden, vatten och städer.