Kulturstig vid Göteryds kyrka

Nu har arbetet börjat med arbetet kring sjön Römningen! Arbetslaget har börjat städa kring och röja fram stigen som går på udden bakom Göteryds kyrka. Slingan kommer att göras tillgänglig och förses med skyltar som berättar om olika kulturminnen och historik kring bygden.

Din e-postadress publiceras aldrig. Markerade fält är obligatoriska *

*

*