Kontakt

Kontakt

Du är välkommen att ta en direkt kontakt med oss, om du är nyfiken på vårt arbete.

Kontaktpersoner för Helge å Baltic Landscape och arbetet med Helge å Model Forest:

Jan Lannér

Tfn: +46 413 294 82

E-post: jan.lanner@skogsstyrelsen.se

Agne Andersson

Tfn: +46 709318078

E-post: agne.andersson@osby.se