Fiskevårdsförbund vid Helge å i möte med Baltic Landscape

Representanter från fiskevårdsförbund längs Helge å:s huvudfåra träffade två medlemmar ur Skogsstyrelsens arbetsgrupp med Helge å Model Forest.

Emil Persson och Per Samuelsson Sundin medverkade vid en träff med fiskevårdsförbund i Helge å. Syftet med träffen var att utbyta tankar och idéer om hur arbetet med Helge å fortlöper. På mötet diskuterades bland annat hur kommunikationen mellan fiskevårdsområdena fungerar; frågor kring dammen vid Hästberga och planerna på att åter bygga upp den brustna dammkonstruktionen; frågor som är viktiga för intressenterna, och klargörande av de utvecklingsmöjligheter kan man se inom olika ämnesområden kring vattnet.

GIS-program som planeringsverktyg

Projektgruppen presenterade det kommande GIS-programmet Helge å Model Forest GIS, där en plattform för olika geografisk data kommer finnas till hösten. Där kommer tillgängliggöras ett grundmaterial av viktig kartinformation, och också möjligheter att själv fylla på med relevant data. Detta möttes av stort intresse, och deltagarna lyfte tankar om möjligheterna att använda verktyget i planering och samordning av förbundens aktiviteter, samt hur programmet kan underlätta delande av information mellan fiskevårdsområdena. Programmet är framtaget inom projektet Baltic Landscape, men kommer att leva vidare även efter projekttidens slut.

Träffen i juni mynnade ut i planer på en större möte senare i höst, där det kommer att finnas utrymme för djupdiskussioner av de för deltagarna viktigaste frågeställningarna.

Din e-postadress publiceras aldrig. Markerade fält är obligatoriska *

*

*