Kategoriarkiv: Allmänt

Fiskevårdsförbund vid Helge å i möte med Baltic Landscape

Representanter från fiskevårdsförbund längs Helge å:s huvudfåra träffade två medlemmar ur Skogsstyrelsens arbetsgrupp med Helge å Model Forest. Emil Persson och Per Samuelsson Sundin medverkade vid en träff med fiskevårdsförbund i Helge å. Syftet med träffen var att utbyta tankar och idéer om hur arbetet med Helge å fortlöper. På mötet diskuterades bland annat hur kommunikationen […]

Visa hela inlägget »

Späckade dagar inom landskapskurs

Under 13-15 augusti genomfördes avslutningsseminarier inom kursen Forest Governance on a Landscape Scale. Helge å Model Forest stod för värdskapet för kursavslutningen, och visade upp sina samarbeten med Osby Naturbruksgymnasium, Hässleholms kommun samt Göteryds Hembygdsförening och Älmhults kommun vid sjön Römningen. Exempel på ämnen studenternas arbeten innehåller är: Hur planeras skogar och dess framtida skötsel, […]

Visa hela inlägget »

Spännande projekt dokumenterar flottningens historia i Kronoberg

Projektet arbetar med att kartlägga flottningen under tidigare århundraden, det vill säga tiden under 1600-, 1700- och 1800-talen. I projektet har Länsstyrelsen i Kronobergs län tillsammans med Länsstyrelserna i Blekinge och Skåne län valt ut ett antal åar som inventeras på flottningslämningar under 2013. Arbetet pågår för fullt i trakterna kring Osby, och kommer pågå fram till […]

Visa hela inlägget »