Baltic Landscape – projektet

Baltic Landscape – projektet

Stenbro över Helge å. Foto: David Göransson

Baltic Landscape var ett projekt som finansierades av EU inom ramen för Interreg III. Projektet arbetade för att gynna ett hållbart brukande av landskapet och alla dess resurser. Utmärkande för arbete var att vi satte fokus på de som använder landskapet; det omfattar hela skalan av besökare: Markägare, svampplockare, fysiska planerare, sportfiskare, och alla andra som vistas i landskapet.

Helge å Baltic Landscape hade svenska systerområden i Bergslagen och Vilhelmina. I övriga Östersjöområdet finns projektet i Finland, Estland, Polen samt Vitryssland. Ryssland deltog med tre samarbetsområden i form av Komi Model Forest, Kovdosersky Model Forest och Pskov Model Forest.

Helge å Baltic Landscape drivs av en projektgrupp inom Skogsstyrelsen. Denna grupp arbetade gemensamt för bildandet av Helge å Model Forest, inom de projektramar som var satta. Nedan finns en kort presentation av den dåvarande gruppen, och vilka arbetsområden vi arbetade med i första hand. Projektet avslutades 2014 och nedanstående uppgifter är inte aktuella längre.

David Göransson, ansvarig för naturvårdande lövskogsskötsel, alternativa skötselmetoder och kommunal samverkan.

E-post: david.goransson@skogsstyrelsen.se

Jan Lannér, ansvarig för övergripande samordningsfrågor, internationella kontakter och kontaktperson för Helge å.

E-post: jan.lanner@skogsstyrelsen.se

Oriana Pfister,  ansvarig för vattenfrågor, GIS och kommunal samverkan.

E-post: oriana.pfister@skogsstyrelsen.se

Per Samuelsson-Sundin, ansvarig för GIS och datainsamling.

E-post: per.samuelsson-sundin@skogsstyrelsen.se

Här finns en länk till Baltic Landscapes officiella hemsida.