Baltic Landscape – projektet

Baltic Landscape – projektet

Stenbro över Helge å. Foto: David Göransson

Baltic Landscape är ett projekt som finansieras av EU inom ramen för Interreg III. Projektet arbetar för att gynna ett hållbart brukande av landskapet och alla dess resurser. Utmärkande för detta arbete är att vi sätter fokus på dem som använder landskapet; det omfattar hela skalan av besökare: Markägare, svampplockare, fysiska planerare, sportfiskare, och alla andra som vistas i landskapet. Alla dessa skall stå som mottagare och också som initiativtagare till de aktiviteter som äger rum.

Helge å Baltic Landscape har svenska systerområden i Bergslagen och Vilhelmina. I övriga Östersjöområdet finns projektet i Finland, Estland, Polen samt Vitryssland. Ryssland deltar med tre samarbetsområden i form av Komi Model Forest, Kovdosersky Model Forest och Pskov Model Forest.

Helge å Baltic Landscape drivs av en projektgrupp inom Skogsstyrelsen. Denna grupp arbetar gemensamt för bildandet av Helge å Model Forest, inom de projektramar som är satta. Nedan finns en kort presentation av gruppen, och vilka arbetsområden vi arbetar med i första hand.

David Göransson, ansvarig för naturvårdande lövskogsskötsel, alternativa skötselmetoder och kommunal samverkan.

E-post: david.goransson@skogsstyrelsen.se

Jan Lannér, ansvarig för övergripande samordningsfrågor, internationella kontakter och kontaktperson för Helge å.

E-post: jan.lanner@skogsstyrelsen.se

Oriana Pfister,  ansvarig för vattenfrågor, GIS och kommunal samverkan.

E-post: oriana.pfister@skogsstyrelsen.se

Per Samuelsson-Sundin, ansvarig för GIS och datainsamling.

E-post: per.samuelsson-sundin@skogsstyrelsen.se

Här finns en länk till Baltic Landscapes officiella hemsida.