Uppmärksamhet på natur- och kulturmiljöer utanför Älmhult

En cykelled har börjat anläggas kring sjön Römningen väster om Älmhult, där rastplatser ska förses med informationsskyltar. Med utgångspunkt från kyrkan i Göteryd ska även en kulturstig anläggas. Genom samarbete mellan bland annat Hembygdsföreningen i Göteryd, Älmhults kommun, Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen samt inom ramen för Baltic Landscape, har man tagit ett initiativ för att öka allmänhetens tillgänglighet till Römningen och dess alla värden.

Området kring sjön är så kallat riksintresse för fornvården, eftersom området är mycket rikt på forn- och kulturlämningar. I området runt sjön finns också natur- och kulturvärden som exempelvis restaurerade slåttermader och nyckelbiotoper. Markägarna i bygden har visat stor kunskap och intresse för dessa miljöer, och vill arbeta för att upprätthålla de värden som finns i dessa miljöer.  

Vill du veta mer kan du kontakta Hembygdsföreningen i Göteryd, kontaktperson Björn Sjöstrand tfn 0476-301 20.

Din e-postadress publiceras aldrig. Markerade fält är obligatoriska *

*

*