Römningen

Römningen – samverkan för lokal utveckling av turism baserat på natur och kulturarv

Det är inspirerande att möta människor som är engagerade och brinner för sin hembygd. Deras arbetsglädje smittar och sprider sig som ringar på vattnet. Det här är historien kring arbetet med projekt Römningen som är ett delprojekt inom EU-projektet Baltic landscape men även en del i ett nationellt arbetsmarknadsprojekt. Ett arbete som resulterade i fler slåtterängar, betesmarker, cykelleder, stigar och turismsatsningar i en bygd fylld med historia och engagerade markägare!

Hela den här historien om landskapet, människorna och engagemanget faller inom såväl konceptet Model Forest vilket utgår från landskap, partnerskap och uthållighet så som tankarna kring delaktighet i planering i enlighet med Europeiska landskaps konventionen. Model forest ingår som ett koncept/arbetsmodell i EU-projektet Baltic Landscape. Bygden och landskapet kring sjön Römningen och projektets turismsatsning ingår som ett demonstrationsområde i Helgeå Model Forest. De engagerade människorna i bygden utgör en grund för ett uthålligt förvaltande av landskapet och projektet bygger på en tro att om vi skapar något bra, så bygger vi en bra grund för intresse av uthållig förvaltning.  Birgitta Warodell/ Jan Lannér

Report No 9. Römningen

Römningen – landskap och partnerskap med ringar på vattnet