Demoytor

Demonstrationsytor för kunskapsutbyte i landskapet

En av Model Forest konceptets sex principer är: Kunskapsutbyte, utveckling och nätverkande

Model Forest utgör en plattform för möten vilket ska stärka avnämares möjligheter att engagera sig i: Hållbart brukande av naturgivna resurser, samarbete, kunskapsutbyte och erfarenheter gjorda genom nätverkande. Kunskapsutbyte kan ske på många sätt och i Model Forest konceptet ingår etableringen av så kallade demonstrationsytor, kort demoytor. Syftet med dessa är att sprida information om olika värden i och sätt att bruka landskapet – att tillgängliggöra och använda landskapet som lärosal. En viktig aspekt är att sprida den praktiska och erfarenhetsbaserade kunskapen.