En första symbolisk stolpe i samarbetet med Osby Naturbrukgymnasiet har slagits i marken

Uppförandet av en parkering på en av de fastigheter där Naturbruksgymnasiet i Osby bedriver delar av sin verksamhet, har nu påbörjats. På området har några demonstrationsområden inom Baltic Landscape planerats.

Parkeringen kommer att underlätta tillgång till demonstrationsområdena även för bussar och större grupper. Från parkeringen kommer även en pedagogisk slinga som passerar alla demonstrationsområden starta.

I dagsläget är demonstrationsområdena inriktade mot vattenfrågor och frågor om skogsbruket intill vatten.

Vad är ett demonstrationsområde?

Helgeåns avrinningsområde omfattar cirka 4750 km2 och av dessa är cirka 234 km2 vattenyta. Olika typer av markanvändning präglar avrinningsområdet och skog täcker ungefär 55% av området. Syfte med demonstrationsområden är att ha mötesplatser där utbildning om vattenfrågor och hänsynen till vatten i samband med skogliga åtgärder kan bedrivas.

Första stolen slås i marken

Första stolpen i marken

 

Din e-postadress publiceras aldrig. Markerade fält är obligatoriska *

*

*